Νέο σεμινάριο Risk Management στις 13 Ιουνίου στην Αθήνα από την Human Asset.

Posted on Updated on

111humanasset-logo-transparent

Έπειτα από τα επιτυχημένα σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη και τους πρώτους επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, το νέο σεμινάριο RiskManagement της HumanAsset στις 13 Ιουνίου στη Αθήνα είναι γεγονός!

Περισσότερες πληροφορίες στο:

http://www.humanasset.gr/newsletter/rmp/ha_newsletter_risk_mgt_pro_2014_05_f2f.html

Η ομάδα ήδη έχει αρχίσει να συμπληρώνεται και οι θέσεις είναι περιορισμένες για καλύτερη απόδοση του προγράμματος.

Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s