Έναρξη 3ου PMI-RMP® Prep course στην Αθήνα – Ιουν 2014

Posted on

Η έναρξη του 3ου  PMI-RMP® – Risk Management Professional στην Αθήνα είναι πραγματικότητα!

Το πρόγραμμα της Human Asset ‘PMI-RMP® prep course’ δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στη εξέταση για την πιστοποίηση RMP® του Project Management Institute, (PMI)® (www.pmi.org).

32

 

Κατά το πρώτο 3ήμερο του σεμιναρίου έγινε λεπτομερής παρουσίαση των πρώτων 4 ενοτήτων του RskManagement συνδυαζόμενη με ένα σύνολο ασκήσεων και πραγματικών περιπτώσεων προς μελέτη (case studies) που συνέβαλαν στην απόκτηση ουσιαστικής γνώσης σύμφωνα με το πρότυπο PMI®.

Ο δρόμος της προετοιμασίας ωστόσο συνεχίζεται με κατεύθυνση από τον εισηγητή μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αλλά και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης μέχρι την έναρξη του 2ου 2ημέρου στις 27  Ιουν. 14.  Στόχος μας η επιτυχία στις εξετάσεις αλλά και η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης !

Θυμίζουμε:

Τα επόμενα προγράμματα μας σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κύπρο για PMP, PMI-RMP και MSProject: http://www.humanasset.gr/

Οι θέσεις είναι περιορισμένες σε κάθε πρόγραμμα για λόγους ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s