Εργαστήριο στελεχών επιχειρήσεων στο Risk Management στην Αθήνα 17 & 18 Δεκεμβρίου 2019!

Posted on Updated on

Η Human Asset, με εμπειρία 19 ετών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διοργανώνει στις 17 & 18/12/2019 στην Αθήνα (Crowne Plaza) το πρακτικό και καινοτόμο πρόγραμμα Project Risk Management (Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στο Risk Management) με τη δυνατότητα (προαιρετικά) την συνέχιση της εκπαίδευσης για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI (www.PMI.org).

Athens 2016 1.jpg

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα των στελεχών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά την φιλοσοφία και τις αρχές του Risk Management στους οργανισμούς/επιχειρήσεις όπου εργάζονται, αξιοποιώντας όλα τα τελευταία εργαλεία, τεχνικές και καλές πρακτικές. Το Risk Management αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας (Πιστοποίηση Επάρκειας Διαχείρισης) για εγχώρια, διεθνή και ευρωπαϊκά έργα.

Coffee Island 2017 2.jpg

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των πεδίων
  • Σε ελεύθερους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων
  • Σε Διευθυντικά στελέχη

και γενικά, σε όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα και προγράμματα σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πεδίο.

Με την ολοκλήρωση του workshop ο κάθε συμμετέχοντας θα είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζει στην πράξη τις βασικές αρχές του Risk Management σε έργα και ενδοεταιρικά
  • Εφαρμόζουν με άνεση και στην πράξη, μια ποικιλία από σύγχρονα και διαδραστικά εργαλεία και τεχνικές για την ολοκλήρωση των παραπάνω διεργασιών.
  • Συντάσσουν ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Ρίσκων (Risk Management Plan)
  • Αναγνωρίζουν τα ρίσκα σε ένα έργο/παρεχόμενη υπηρεσία (Identify Risks) και να τα αναλύουν κυρίως ποιοτικά αλλά και ποσοτικά (Qualitative-Quantitative Analysis)
  • Επιλέγουν την κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης των ρίσκων και να ελέγχουν την εξέλιξη των ρίσκων με την εκκίνηση του έργου/παρεχόμενης υπηρεσίας
  • Εκτιμούν και να διαχειρίζονται τους πιθανούς αλλά και απρόβλεπτους κινδύνους σε τομείς όπως Stakeholders-HR-Communication-Schedule κ.α.

Η πιστοποίηση (Προαιρετικά)

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από τη Human Asset.

Επιπρόσθετα όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πιστοποίησης για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης Risk Management Professional από το φορέα PMI των ΗΠΑ (www.PMI.org), με μικρό έξτρα κόστος και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών από τη λήξη του προγράμματος.

Περισσότερα στο : 1. Risk Management Workshop 17&18_12_2019

2. Registration Form Risk Management Workshop 17&18_12_2019(1)

Coffee Island 2017 1.jpg

Testimonials

Διαβάστε τι είπαν για τα Risk Management Workshops στο:

http://www.humanasset.gr/?portfolio=risk-management-professional-pmi-rmp-prep-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1

Δηλώσεις συμμετοχής έως 29 Νοεμβρίου 2019 ενώ το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον κωδικό ΟΕΑΔ/ΛΑΕΚ

Εισηγητής: Φουρτούνας Αθανάσιος, at.fourtounas@gmail.com, +306946003220

Το σεμινάριο προσφέρει 10 PDUs για όσους κατέχουν πιστοποίηση PMP

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s